Kontakt

SIEDZIBA PARTNERSTWA

ul. Świętokrzyska 20
00-002 Warszawa

email: zgloszenia@finansowalni.pl lub

           biuro@finansowalni.pl

Jeśli mają Państwo pytania, na które nie ma odpowiedzi na niniejszym portalu, to prosimy o wysłanie ich na drugi z powyższych adresów, lub o skorzystanie z formularza na dole niniejszej strony, lub o telefon na numer komórkowy

+48 534 23 23 66

Partnerstwo realizujące usługę maturyzacji innowacji firm z sektora MSP obejmuje trzy podmioty:

  1. Fundację Poszanowania Energii (lider)
  2. Centrum Przedsiębiorczości Racjonalnej; Fundację Praktyków Biznesu
  3. Zrzeszenie Audytorów Energetycznych

Jeśli chcą Państwo wysłać zgłoszenie lub inny rodzaj wiadomości, wystarczy na kopercie wpisać Centrum Przedsiębiorczości Racjonalnej; Fundacja Praktyków Biznesu i w/w adres. 

Więcej informacji o Partnerstwie można przeczytać tutaj.Usługa maturyzacji innowacji firm z sektora msp

Niewiele firm rozwija się bez zewnętrznych form finansowania. Nawet jeśli firma ma tak świetny produkt lub usługę, że jej rozwój następuje bez dużych zastrzyków gotówki z zewnątrz, to i tak zmiana sposobu działania w miarę wzrostu wymaga czasem znaczących dostosowań. Przykładowo, funkcjonowanie z kilkoma pracownikami zdecydowanie różni się od zarządzania personelem kilkudziesięcioosobowym. Maturyzacja jest nową usługą, powstałą po wielu naszych doświadczeniach. Więcej o niej przeczytacie tutaj.

 

 

jeśli mają Państwo pytania, prosimy o skorzystanie z poniższego formularza
Wymagane
Wymagane
Wymagane

Klauzula informacyjna

Wypełniając niniejszy formularz potwierdzam, iż zapoznałem(am) się z Klauzulą Informacyjną, której tekst przeczytałem(am) TUTAJ. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach opisanych w podanej Klauzuli Informacyjnej.
Wymagane