Czym jest maturyzacja projektów realizowanych przez firmy MSP? 

Bez zewnętrznego finansowania można sobie poradzić... Ufff! Naprawdę???

No tak, można (!), jeżeli się siedzi na górze własnej gotówki, co nie jest specjalnie rentownym sposobem zarządzania majątkiem.

Zarówno posiadanie wielkich zasobów gotówki, jak i przetrzymywanie jej nadmiernych rezerw to zjawiska niezwykle rzadkie w świecie biznesu, zwłaszcza wśród mikro, małych i średnich firm.

Jeśli firma chce się rozwijać i być konkurencyjną… musi planować i w przewidywalny sposób zaspokajać swe potrzeby. Dlatego stara się jak najkorzystniej lokować wszelkie wolne środki, zaś na momenty zapotrzebowania na "szybką gotówkę" stara się zapewnić sobie odpowiednie źródła finansowania, najczęściej z zewnątrz. Nawet linia kredytowa jest przecież zewnętrznym finansowaniem pośrednim. Osiągalnym, o ile bank pozytywnie oceni zdolność kredytową przedsiębiorstwa. A gdy przychodzi do realizacji większego projektu? Skąd wówczas brać finansowanie? Jak osiągnąć finansowalność?

Maturyzacja innowacji firm MSP jest procesem w którym nasi specjaliście biorą udział wspólnie z przedsiębiorcą, po to, aby zweryfikować, poprawić i wyeksponować te cechy przedsiębiorstwa, które oceniają instytucje finansowe badające poziom ryzyka kredytowego. Nawiązując do analogii slow food – zmaturyzowana firma wydobędzie głębię swojego smaku, co przełoży się na podniesienie jej ocen, przysporzy dzięki temu źródeł finansowania, w konsekwencji przyspieszy jej rozwój i popchnie na drogę wzrostu (wartości, przychodów, zysków).

Nasza propozycja dla Państwa nie jest cudownym środkiem, a raczej żmudną pracą podejmowaną wspólnie z przedsiębiorcą i jego pracownikami. Opracowaliśmy zasady poznania firmy, dzięki którym sprawdzamy te fragmenty jej działalności na które zwracają uwagę banki, leasingodawcy, unijne instytucje finansujące, czy też inwestorzy biorący udział w crowdfundingu udziałowym i pożyczkowym. Efektem jest lista rekomendacji i oferta wsparcia w ich wdrożeniu. Wdrożenie to bez wątpienia doprowadzi do tego, iż firma uzyska wyższy rating i zaufanie zewnętrznych partnerów.

Po zrealizowaniu rekomendacji przedsiębiorca uzyskuje certyfikat, potwierdzający, iż firma ma zdolność obsługi zobowiązań finansowych oraz zasoby i realne możliwości spełnienia obietnic oferowanych inwestorom podczas ubiegania się o finansowanie. Certyfikat jest komunikatem dla potencjalnych inwestorów (stron udzielających finansowania).

Kolejnym krokiem w naszej współpracy z przedsiębiorcą może być wsparcie w opracowaniu przezeń, lub wręcz przygotowanie i złożenie inwestorom w imieniu przedsiębiorcy, odpowiedniej dokumentacji służącej zdobywaniu środków finansowych!


Usługa maturyzacji  i rozwój firmy

„Maturyzacja innowacyjnego projektu” jest usługą

 • doradczą wspomagającą doprowadzenie projektu (traktowanego łącznie z przedsiębiorcą, który dąży do jego realizacji) do poziomu takiej dojrzałości, która będzie wystarczająca, aby projekt mógł uzyskać finansowanie;
 • wspierającą ważne procesy w firmie, takie jak: płynność finansowa, finansowanie innowacji i tym samym rozwoju firmy, ogląd sytuacji firmy, opracowanie strategii na najbliżej lata.

Aby opracować odpowiednią argumentację wobec instytucji finansowych, trzeba najpierw zweryfikować zasoby oraz możliwości. A następnie wzmocnić je tam, gdzie jest to możliwe.

Zwracamy uwagę na:

 • produkty i usługi
 • pozycję firmy w branży i na danym rynku
 • klientów
 • konkurencję
 • sprzedaż
 • zespół pracowników przed wdrożeniem innowacji oraz po otrzymaniu finansowania
 • projekt, który firma chce sfinansować – certyfikaty, licencje, koszty wdrożenia  i późniejszego funkcjonowania na rynku.

Wspólnie z właścicielem firmy rozpoznajemy sytuację finansową, majątek trwały i niematerialny, zobowiązania krótkoterminowe i długoterminowe, problemy finansowe, biznesplan, szacunki co do sprzedaży i kosztów, które musi ponieść przedsiębiorstwo.

Jesteśmy po stronie przedsiębiorcy! To ważny aspekt naszej usługi. Nie weryfikujemy po to, aby krytykować, ale by pomóc w realizacji planów. Działamy jako sojusznik. Z firmą podpisujemy umowę sekwencyjną, z której można wycofać się po zrealizowaniu danej sekwencji działań. Albo też, w przypadku zadowolenia obu stron, dalej współpracować.

Każda firma ma słabsze strony, a już tym bardziej dzieje się tak w świecie msp. Wiemy o tym i nie szukamy ideałów! Skupiamy się na tych, którzy wg nas mają szansę finansowania. Niestety nie owijamy w bawełnę, mówimy prawdę. Nikogo nie skreślamy, niektórym po prostu podpowiemy, co i jak powinni poprawić.

 

Jeśli chcą Państwo wiedzieć więcej o tym kto może skorzystać z naszych usług, zapraszamy do działu opisującego klientów - LINK

W tym miejscu prezentujemy schemat realizacji usługi maturyzacji innowacyjnych projektów firm z sektora msp - LINK


Kiedy warto zainteresować się usługą maturyzacji? 

 • Jeśli już realizujesz projekt, liczysz na zyski i niestety spodziewasz się, iż prędzej czy później (zwykle prędzej!) będzie potrzebne wsparcie finansowe.

 

 • Jeśli dopiero planujesz… projekt, pomysł, produkt, restrukturyzację firmy, zatrudnienie specjalistów, zakup maszyn czy samochodów. Innowacja ma wiele twarzy i zróżnicowaną skalę, ale zawsze w pewnym momencie niezbędne stają się pieniądze.

 

 • W niedługim czasie czeka Cię spotkanie z bankiem, leasingodawcą, potencjalnym udziałowcem, czy też z większym partnerem handlowym (odbiorcą lub dostawcą Twoich produktów). Tego typu kontakty biznesowe wiążą się z weryfikacją i oceną firmy, jej zdolności handlowych, ekonomicznych, wiarygodności biznesowej.

 

 • Zarabiasz, firma jest zyskowna, ma opracowaną strategię – wszystko działa. Ale zdajesz sobie sprawę, iż w określonym czasie trzeba będzie przygotować się do funkcjonowania na wyższym poziomie np. zmienić model zarządzania, opracować procedury, kupić sprzęt. Z firmy małej (zatrudniającej do 50 pracowników)  powoli stajesz się firmą średniej wielkości. Wzrośnie zatrudnienie, koszty…a Ty szukasz know how, bo sam musisz zająć się zarządzaniem. Chcesz się przygotować, przecież rynek i konkurencja nie śpią.

 

 • A może planujesz wejście na New Connect?  

 

 • Masz w planach crowdfunding? Banki fundusze pozyskane z finansowania społecznościowego mogą traktować jako kapitał własny i na tej podstawie udzielić kredytu na lepszych warunkach. Tutaj znajdziesz więcej informacji o tym czym jest mix finansowy​​​​​​​

Firmy mierzą się z wieloma problemami. I są one trudne! Jednak z zewnątrz bywają łatwiejsze do rozwiązania, ponieważ inni natrafili na nie wcześniej i dali sobie z nimi radę. Decyduje doświadczenie i dystans. 

Jako właściciel małej firmy znasz ją znacznie lepiej od nas, ale nie jesteś w stanie poradzić sobie ze wszystkim naraz. Nie można naraz wykonać wielu kroków. Czasem warto przygotować strategię i siły do tego, aby skutecznie dotrzeć do celu i wejść poziom wyżej.