mini_kuritafsheen77 - 1.jpg

 fot. freepik.com

1. Przedsiębiorca rozważa wdrożenie innowacji, ale… brakuje mu zasobów, w tym na przykład osobowych i/lub finansowych.

Zdaje sobie sprawę z ogromu wyzwań. Przychodzi mu do głowy, że ktoś mógłby podzielić się z nim swoimi doświadczeniami…

fot.istock.com

                                                fot. istockphoto.com

2. Aby skorzystać z naszej pomocy wystarczy wypełnić i przesłać do nas kwestionariusz emitenta  oraz kwestionariusz projektu.

Przeprowadzimy firmę przez meandry strukturyzacji. Razem zadbamy, aby przedsiębiorca stał się finansowalny.

fot.freepik.com

 fot. freepik.com

3. Nasz zespół weryfikuje, czy spełnimy oczekiwania przedsiębiorcy oraz czy przedsiębiorca nie działa w żadnej z branż wykluczonych - wszystko zostało opisane w regulaminie usługi.

Obie strony poznają się wzajemnie.

 

 

fot.freepik.com

  fot. freepik.com

4. Podpisujemy sekwencyjną umowę współpracy i rozpoczynamy część pierwszą usługi maturyzacji: Samoocenę Przedsiębiorcy. Jest to rodzaj pre-audytu dokonywanego przez przedsiębiorcę, przy współpracy z naszym analitykiem. Posługujemy się naszymi algorytmami. Wynikiem tego etapu jest określenie zakresu i kosztów audytu właściwego.  Chodzi o to, aby nie generować niepotrzebnych wydatków przy audycie.

fot.freepik.com

 fot. freepik.com

5. Audyt właściwy dokładnie określa co i jak należy poprawić, aby firma zwiększyła swą finansowalność i w efekcie miała większe szanse na pozyskanie planowanych funduszy.

Badamy model biznesowy, innowację, finanse, kwestie prawne - wszystko, co poprawi wize-runek firmy w oczach instytucji finansujących.

Wynikiem audytu są rekomendacje.

fot.freepik.com

 fot. freepik.com

6. Nie ulega wątpliwości, że pewne kwestie wymagają poprawy...

Rekomendacje to rodzaj recepty, którą przedsiębiorca realizuje samodzielnie lub z naszą pomocą (wedle potrzeb i uznania).

Pomagamy również w nawiązaniu kontaktów z ośrodkami badawczo- naukowymi i innymi partnerami niezbędnymi dla rozwoju firmy.

 

 

fot.freepik.com

 fot. freepik.com

7. Przedsiębiorca otrzymuje czas na wprowadzenie w życie rekomendacji. 

Jeśli zechce, otrzymuje nasze wsparcie.

Potem, zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem, sprawdzamy efekty. Jeśli wszystko jest w porządku...

fot.freepik.com

 fot. freepik.com

8. Firma otrzymuje certyfikat potwierdzający, iż została zbadana przez niezależny podmiot. Pod względem biznesowym, prawnym i finansowym została uznana za zdolną do wdrożenia innowacji, na które szuka finansowania oraz do obsługi zobowiązań wobec inwestorów.                                               

fot. freepik.com

 fot. freepik.com

9. Certyfikat uwiarygadnia firmę przed inwestorami. Mając argumenty i znając mocne oraz słabsze strony przedsiębiorstwa, możemy wypełnić dokumenty finansowe związane np. z
crowdfundingiem, kredytem, dotacjami unijnymi, leasingiem lub mariażem kilku tych opcji.